Books support us in our solitude and keep us from being a burden to ourselves.

Jeremy Collier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lời Nào Cho Anh? Lời Nào Cho Em?
Sáng tác: Nguyễn Hoài Anh
Lời nhạc Phạm Quỳnh Anh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ời nào cho ai kia?
Lời nào cho riêng tôi?
Lời nào cho đôi lứa không thành đôi?
 
Giọt buồn vương trên mi
Nhạt nhòa câu chia ly
Tình là chi sao đời ai cũng buồn?
 
Lời nào tôi sẽ nói khi tôi không còn muốn nói?
Điều gì anh muốn biết khi đã đánh mất niềm tin?
Đành lòng thôi đâu còn chi
Nhìn nhau chi đau lòng nhau người yêu hỡi
Níu kéo chi nữa
 
Giờ đây tôi biết mình đã sai
Mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều
Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhiều
Mà trái tim anh dường như tôi không có
 
Giờ đây tôi biết mình đã sai
Mình đã sai khi tin anh tin hết lòng
Tình đổi thay cho con tim đau ngỡ ngàng
Giọt đắng cay đành tự mình tôi khóc tôi