Books are delightful society. If you go into a room and find it full of books - even without taking them from the shelves they seem to speak to you, to bid you welcome.

William Ewart Gladstone

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lời Hứa
Sáng tác: Minh Châu
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày nào em nghe anh nói về ngày ra đi sắp tới
Tháng này qua tựa áng mây bay ngang khung trời
Rồi ngày chia xa sẽ hết trở về ngày ta có nhau
Vẫn in sâu lời hứa hôm nào anh nói với em
 
Vẫn biết nỗi nhớ sẽ đốt cháy tâm hồn mình
Từ khi anh đi…Mang trong tim những phút giây ngày xưa
Này…em yêu em yêu ơi chắc chắn anh trở về
Để lời hứa khi xưa sẽ không đổi thay
 
Sẽ quay trở về với em
Sẽ quay trở về với em
Sẽ quay trở về với em …suốt đời
Sống những tháng ngày dài không chia lìa
 
Ghi trong tim mình và sẽ giữ mãi giữ mãi trong lòng mình.
Câu yêu thương trao nhau ngày nào.
Sẽ quay về vì anh đã hứa....
Với em suốt đời sốnbg những tháng ngày dài không chia lìa.
Sẽ quay trở về với em suốt đời
Sống những tháng ngày dài không chia lìa