Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Liar
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Deana Carter
Lời nhạc Deana Carter: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You promised me that I'd be
The only one you'd ever love
And all of our dreams would come true
And I could always count on you
 
Liar, cheater
I bet you break more hearts than anyone
Loser, leaver
Sometimes I think you do it just for fun
Liar
 
You said the stars were all ours
And that heaven's just a kiss away
And when we were old you would hole me
And love me 'til our dying day
 
Liar, cheater
I bet you break more hearts than anyone
Loser, leaver
Sometimes I think you do it just for fun
Liar
 
Love's gonna get you back someday
Love's gonna get you hey, hey, hey
Love's gonna be the price you pay
 
Liar, cheater
I bet you break more hearts than anyone
Loser, leaver
Sometimes I think you do it just for fun
Liar