One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lâu Đài Tình Ái
Lời nhạc Cẩm Ly: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
 
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
Đợi một lần không gian đổi mới,
Đón hai đứa chúng ta mà thôi.
 
Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn.
 
Hoàng hậu về cao sang quyền quí,
Đẹp nụ cười quân vương vừa ý,
Và lâu đài mang tên Tình Ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi.
 
ĐK:
Em ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian,
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
Chắp đôi cánh nhung thiên thần.
 
Em ơi lâu đài tình ái đó
Sáng trong ánh tinh cầu xa
Cho nên cho dù nghìn năm qua,
Còn vấn vương đôi hồn hoa.
 
o - O - o
Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
Cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
 
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
Thì lâu đài mang tên Tình Ái,
Đón hai đứa chúng ta mà thôi.