"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
Sáng tác: Vũ Chương, Dạ Cầm
Lời nhạc Đon Hồ: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ðừng khóc nữa, đừng khóc nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi, kẻo người ta chờ,
Kẻo người ta mong.
 
Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó.
Một bó hoa như đón như mời.
Em về đi, em về đi mừng ngày vu qui.
 
Anh ơi trông em lần cuối, hãy trông lệ rơi, rồi xa suốt đời.
Ðành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau.
 
Ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tang
Xót thương, xót thương duyên mình bẽ bàng.
 
Ðừng nói nữa, đừng nói nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi, còn gì cho người, còn gì cho ta.
Ðời là những phong ba, ta là chiếc lá
Ðời cuốn đi không biết đâu ngờ.
Anh buồn em? Anh mừng em tình nồng thiên thu.
 
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau,
Một lần đầu và một lần cuối
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau
Một lần cuối và trọn cuộc đời...