Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Làm Sao Nói Yêu Em
Sáng tác: Võ Thiện Thanh
Lời nhạc Hà Anh Tuấn: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Làm sao cho tôi biết lúc nào trăng tàn
Để tôi nói tiếng yêu dịu dàng
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, chẳng nên câu
Làm sao cho tôi biết lúc nào dễ dàng
Để tôi nói tiếng yêu khẽ khàng
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, bối rối tim tôi
Một lời nói thật là khó
Vừa thoáng qua, mỗi khi em mỉm cười
Hay mơ màng tôi ôm mộng dở dang
Rồi mùa thu, rồi mùa đông, rồi mùa xuân cùng trôi đến cuối trời
Tôi chẳng nói lên thành câu
Làm sao cho tôi biết lúc nào đêm tàn
Để tôi nói tiếng yêu bẽ bàng
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần đốt cháy tim tôi