A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Lại Đây Người Yêu
Sáng tác: Lê Đức Long
Lời nhạc Dạ Nhật Yến: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lại đây người yêu
Lại gần đây nhé
Anh yêu của em
 
Lại đây người yêu
Lại đây cùng em
Tìm trong huơng ấm chờ anh bấy lâu
 
Lại đây người yêu
Lại đây người yêu
Lại gần hơ ấm cho em bớt lạnh
Lại gần bên em
Một lần anh nhé
Đời có bao lâu sao đành cách xa
 
Em đang cần anh
Em đang cần anh
Cần anh lấp đầy đêm trắng mắt cay
Đời em cần anh
Đời em cần anh
Cần anh ôm ấp ve vuốt chắt chiu
 
Cần có anh mãi
Mãi mãi nghe anh
Cần anh xóa nhòa thuơng tích xót xa
Lại đây ngừơi yêu
Hãy say cùng em
Một đời em hứa
Em là riêng anh
 
 
Lại đây người yêu
Lại đây người yêu
Lại gần hơ ấm cho em bớt lạnh
Lại gần bên em
Một lần anh nhé
Đời có bao lâu sao đành xa nhau
 
Cuộc đời em xin dành cho anh
Anh dấu yêu
Đến khi bạc đầu
 
Lại gần bên em đi anh dấu yêu
Đợi chờ gì anh hỡi
Đến xum vầy với em