Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Lạ Lắm
Sáng tác: Chưa Biết
Lời nhạc Tuấn Anh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
nh như là nắng trời cao,
Em như bóng màn đêm
Mình khắc nhau như đêm với ngày
Sống với nhau cho qua đi tháng năm
Mây vẫn lặng lờ, sông trôi vẫn dật dờ
Chắp nối nhau cho vươn vấn vần thơ
 
Anh như là nước lặng thinh
Em như lửa nóng bừng lên
Trời khiếng xui ta nên duyên kiếp này
Đã sống yên thân bao nhiêu tháng ngày
Núi có rơi hay sông sâu biến đổi
Ta sánh đôi cho duyên thôi lỡ làng
 
Lạ lắm! Duyên trời chắp nối tình yêu
Tơ trời ai đâu hề biết
Số trời duyên đã gửi trao
Bỗng quen biết nhau rồi yêu mến nhau
Tình ai có ngờ đâu
Lạ lắm! Đêm ngày không sống gần nhau
Nhưng lại khắn khít ngàn năm
Như triệu đôi lứa trần gian
Rất ư khắc nhau mà thương mến nhau
Tình yêu có ai ngờ