"It is possible to live happily in the here and the now. So many conditions of happiness are available - more than enough for you to be happy right now. You don't have to run into the future in order to get more.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Kinh Cầu Cho Tuổi Trẻ
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vâng, tuổi trẻ tội như lá thu
Đã nửa vàng từ cơn gió đưa
Hồn còn trong như một bài kinh
Lòng còn cay trong khói chiến tranh
Vâng, tuổi trẻ tội như phúc âm
Đã giao buồn từ đêm tối tăm
Người còn say sưa bày cuộc vui
Rừng thịt xương máu ngỏi còn khơi (?)
 
Hòa bình đến, với lời cầu xin
Triệu hồi chuông trong tháp tin vui
Nhưng âm vang chưa tàn
Đã thấy một thủy triều nước mắt đầy hơn
 
Ôi, lịch sử Việt Nam xót xa
Đã xui người ngày thêm cách chia
Người bỏ đi xa,
Người còn đây, chịu tội thay trên thánh giá đời
Ôi, hận thù đã che kín mây
Đã treo người trên đỉnh đắng cay
Đời dù xoay trăm chiều ngược xuôi
Tuổi trẻ tôi vẫn lạnh lùng phai
 
Vâng, tuổi trẻ tội như phúc âm
....................vẫn lạnh lùng phai
Vâng, tuổi trẻ tội như lá thu
Đã nửa vàng từ cơn gió đưa
Hồn còn trong như một bài kinh
Lòng còn cay trong khói chiến tranh