The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Kim
Sáng tác: Y Vân
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cớ sao buồn này KIM
Cớ sao sầu này KIM
Ai thương em hơn anh mà tìm
 
Cớ sao hoài này KIM
Có biết cho lòng anh
đã mơ từng phút vui buồn cùng em
 
Đời là những chuỗi ngày sầu lo
Tình là những bến bờ mộng mơ
Em như hoa nở trong mùa mưa
Sống giữa khi trời đất giông tố
Anh đem yêu thương xóa muôn áng mây mờ
 
Cớ sao buồn này KIM
Cớ sao sầu này KIM
Khi yêu nhau tuy xa mà gần
 
Cớ sao hoài này KIM
Hãy sống cho tình yêu
Sống trong mộng thắm khi tuổi còn xanh