Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Kiếp Hoa
Lời nhạc Lưu Hồng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Trong vườn chiều êm nắng tươi
Đàn bướm lượn bay tưng bừng
Màu cánh vàng xanh trắng hồng
Rung rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoa
 
2.
Vui đùa lững lờ bên hoa
Bầy én lượn bay tưng bừng
Ngàn tiếng đồng ca vang lừng
Hầu như lãng quên tháng ngày dần trôi
 
Nhưng bên luống hoa
Kìa ai ngồi thở than
Thương cho đời hoa
Khéo sao sớm nở tối tàn
Mà giờ đây muôn hoa thắm tươi
Hương theo gió đưa
Trong muôn sắc huy hoàng
 
Ai có ngờ đâu
Khi ánh tà dương
Lắng sau màn sương
Hoa lìa cành biếc
Hồn theo gió vương
 
Nhưng bên luống hoa
Kìa ai ngồi thở than
Lo thay hồng nhan
Giống hoa sớm nở tối tàn
 
(hát trở lại từ đầu rồi kết)
 
Đàn ai tơ vương
Cho khuây mối sầu thương