Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Khúc Hát Mùa Chiêm
Lời nhạc Hoàng Oanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Nhạc quê hương... đây nhạc quê hương
Lời dân ca... chan hòa yêu thương
Ai sống tha phương
Nuôi bước phong sương
Về nghe chuyện ngắn canh trường
 
2.
 
Đồng ta xanh... xanh nhờ công anh
Đồng ta thơm... thơm nhờ tay em
Mưa nắng hay quên
Trai gái đua chen
Vun xới cho được mùa chiêm
 
Điệp khúc
 
Hò... là hò... hò ơí
Hò... là hò... hò ơi
Hôm nay lúa vàng... (là) dân no làng nước yên vui
 
Hò... là hò... hò ơi
Hò... là hò... hò ơi
Hôm nay lúa vàng... (là) tình ta trọn mối duyên đời
 
3.
 
Kìa mây trôi... trăng đẹp lên khơi
Từ ven sông... qua đồng trăng soi
Trông lúa thêm tươi
Hương ngát hơi ngây
Hồn quê càng thắm môi cười
 
4.
 
Gặt mau lên... ta gặt mau lên
Đầy tay anh... qua tràn vai em
Công khó vui quên
Câu hát câu đệm
Trăm chứng cho cuộc tình duyên