The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Không Yêu! Không Yêu
Sáng tác: Mỹ Tâm
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Lời nhạc Mỹ Tâm: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ù nói sẽ luôn hững hờ
Dù nói sẽ không mong chờ
Dù nói sẽ không bao giờ nhưng sao lòng mình vẫn cứ chờ
Dù trái đất không xoay tròn. Dù thế giới không ai còn
Mình vẫn sẽ không yêu người nguyện thề để rồi mình vẫn yêu
 
Đã biết đã nhớ thương ai thật nhiều nhưng ta không tin không nghe lòng mình
Ôi ta đâu hay đâu hay một ngày ta sẽ yêu
Đã cố giấu hết bao nhiêu để rồi hôm nay ta quên ta mong chờ người.
Ôi sao con tim không nghe được lời ta nói ra
Hey hey...hey hey...cứ tiếng nói ấy ta nghe đâu đây vang bên tai "blah blah blah"
Ôi sao ta muốn điên lên điên lên vì anh thôi
Ta không nghe không nghe ta không hay không hay "blah blah blah"
Hey hey...hey hey...cứ ánh mắt ấy đi theo bên ta soi tim ta..."blah blah blah"
Ôi sao em muốn xua tan xua tan hình anh thôi
Ta không hay không hay. Ta không yêu không yêu... "blah blah blah"
 
Và trái đất vẫn xoay tròn
Và thế giới ta vẫn còn
Còn chính chúng ta nơi này nguyện thề và rồi nhưng vẫn yêu
Lời hứa đã theo mây trời
Bài hát vẫn chưa nên lời
Vì nói ghét anh muôn đời nên em giờ ngồi thương nhớ anh.
 
Đã biết đã nhớ thương ai thật nhiều nhưng ta không tin không nghe lòng mình
Ôi ta đâu hay đâu hay một ngày ta sẽ yêu
Đã cố giấu hết bao nhiêu để rồi hôm nay ta quên ta mong chờ người.
Ôi sao con tim không nghe được lời ta nói ra
Hey hey...hey hey...cứ tiếng nói ấy ta nghe đâu đây vang bên tai "blah blah blah"
Ôi sao ta muốn điên lên điên lên vì anh thôi
Ta không nghe không nghe ta không hay không hay "blah blah blah"
Hey hey...hey hey...cứ ánh mắt ấy đi theo bên ta soi tim ta..."blah blah blah"
Ôi sao em muốn xua tan xua tan hình anh thôi
Ta không hay không hay. Ta không yêu không yêu... "blah blah blah"
 
Hey hey...hey hey...cứ tiếng nói ấy ta nghe đâu đây vang bên tai "blah blah blah"
Ôi sao ta muốn điên lên điên lên vì anh thôi
Ta nghe ta nghe, ta hay ta hay "lah lah lah"
Hey hey...hey hey...cứ ánh mắt ấy đi theo bên ta soi tim ta..."lah lah lah"
Ôi sao em nhớ em thương em say tình anh thôi
Ta hay ta hay. Ta yêu ta yêu... "lah lah lah"