No person who can read is ever successful at cleaning out an attic.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Không Làm Thế Sao Làm Người
Sáng tác: Thiên Trường
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lúc đầu mình quen nhau
Cớ sao không tìm hiểu cho kỹ
Do lòng này chỉ muốn
Thích yêu ai cứ thế mà yêu
Đời của anh là vua dối gạt
Đàn ông ai cũng như vậy thôi
Này em ơi, chớ có trách có nói chi thêm phiền
 
ĐK:
Làm người ai làm thế không cần anh phải chối
Thôi hãy đi đi có nói cũng thêm thừa
Yêu chi cho lắm bây giờ lại trách nhau
Hãy quên đi năm tháng ta gần nhau Làm người ai làm thế sao đàn ông gian dối
Anh quá vô tâm bóp nát trái tim em
Mong em hãy hiểu đừng làm như trẻ con
Vì anh đây mới đúng là đàn ông
Không làm thế sao làm người
 
o - O - o
Anh đã gieo bão tố
Rồi anh sẽ chuốc lấy khổ đau
Anh gây ra tội lỗi
Rồi đây anh sẽ phải hối tiếc