There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Không Là Anh
Lời nhạc Phạm Quỳnh Anh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
. Nhớ đến những năm tháng nồng say
Những khi mà ta còn tay nắm chặt tay
Cớ sao giờ đây anh đổi thay em chốn này
Tình yêu nay sao như gió như mây
 
Tháng qua tháng năm nối liền năm
Thế sao tình yêu vẫn chưa ghé về thăm
Có bao giờ tình yêu mãi đi không trở lại
Dấu yêu bây giờ còn đâu nữa
 
Dường như em biết chắc chắn sẽ không là em
Em biết mai mãi cũng không là em
Giờ đây có lẽ đã có ai khác đúng hơn em nhiều
Mà tình yêu thì đâu ai đúng ai sai
 
Dường như em biết chẳng có giấc mơ màu xanh
Chẳng có kết thúc giữa em và anh
Thì thôi cứ thế hãy để thời gian cuốn trôi nỗi sầu
Còn đêm nay chỉ em với...
 
2. Nhớ đến những năm tháng nồng say
Những khi mà ta còn tay nắm chặt tay
Cớ sao giờ đây em đổi thay anh chốn này
Tình yêu nay sao như gió như mây
 
Tháng qua tháng năm nối liền năm
Thế sao tình yêu vẫn chưa ghé về thăm
Có bao giờ tình yêu mãi đi không trở lại
Dấu yêu bây giờ còn đâu nữa
 
Dường như anh biết chắc chắn sẽ không là anh
Anh biết mai mãi cũng không là anh
Giờ đây có lẽ đã có ai khác đúng hơn anh nhiều
Mà tình yêu thì đâu ai đúng ai sai
 
Dường như anh biết chẳng có giấc mơ màu xanh
Chẳng có kết thúc giữa em và anh
Thì thôi cứ thế hãy để thời gian cuốn trôi nỗi sầu
Còn đêm nay chỉ anh với đêm dài


Trình bày: Phạm Quỳnh Anh -Trịnh Thăng Bình

by Trương Vương Bích Trân