Books are embalmed minds.

Bovee

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Không Cần Em
Sáng tác: Phạm Trường
Ca sĩ: Lý Hải
Lời nhạc Lý Hải: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Phút ban đầu vừa trao mà người đành lòng quên mau
Vội vàng bước đi về đâu xoá đi tiếng yêu hôm nào,
Để bây giờ đuợc gì chỉ còn buồn phiền cho ta
Một người đã không còn yêu thì dù xa nhau chẳng sao,
 
Làm người như thế sao, làm người mà sao chẳng đau, chắc bởi vi...đã không còn yêu.
Làm người đàn ông ta cần chi tiếc thương để làm gì,
Thà rằng vô tâm như người điên để nhìn người,
Nhìn người quay bước đi...
 
Bận tâm làm chi khi em đã ko còn yêu,
Dù cho lòng đau khi em dối gian thật nhiều,
Rồi mai này em cô đơn rồi em sẽ đau,
Đừng quay về đây tìm tôi em hỡi
 
Vì tôi giờ đây như tôi cũng không cần yêu,
Chĩ mong ngày tháng mãi luôn sướng vui thật nhiều,
Đừng quay về đây làm chi chỉ thêm đớn đau,
Vì trong lòng ta giờ đây đã hết, đã không còn yêu....