I know every book of mine by its smell, and I have but to put my nose between the pages to be reminded of all sorts of things.

George Robert Gissing

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Không Cần Anh Nữa Đâu
Sáng tác: Trọng Nguyên
Lời nhạc Nhóm Mắt Ngọc: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rap:
Anh không phải là ong thích thích yêu mật ngọt
Anh không phải là bướm buôn lời lả lơi
Máu chảy về tim nên ai hay đa tình
Anh nào gian dối anh nào có lỗi anh dù có lúc hay đùa vui
Anh rất chân tình, anh nào dối gian
(Anh nào gian dối anh nào có lỗi anh nào thay đổi)
Rằng chỉ mong manh
(Anh mong anh mơ anh yêu em)
Tin vào tình anh
 
Không cần anh nữa đâu, vì tình yêu anh chỉ nô đùa
Không cần anh nữa đâu, lời tình yêu anh trao nhiều gian dối
Trái tim anh nhiều ngăn với biết bao mối tình
Dùng lời đầu môi yêu thương
Để cho em lầm tin xây mộng mị trên cát
Để rồi sóng xô tình ta
Anh tựa như bướm ong, ở nhân gian làm kẻ đa tình
Chỉ dừng chân lả lơi, đặt tình yêu bên hoa ngàn nhan sắc
Với anh trong tình yêu hãy hai tiếng thật lòng
Và chỉ rồi quen chia tay
Thế nên em giờ đây chơi vơi trong đau đớn, vì lời nói bông đùa
 
Chẳng cần anh nữa đâu
Cần chi, ở anh, tình yêu một kẻ đa tình
Chẳng cần anh dối gian
Bảo yêu em rồi lả lơi, bên một ai khác
Chẳng cần anh xót thương
Vì em, chỉ yêu, chỉ mơ một tấm chân tình
Mà nào anh có hay tình trao em niềm hư ảo
Thì thôi, không cần anh đâu


Trình bày: Nhóm Mắt Ngọc