Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Khi Xưa Ta Bé
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc Nguyên Khang: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi xưa đôi ta bé ta chơi,
Ðôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Chơi công an đi bắt quân gian,
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang ! Bang !
 
Anh bắn ngay em: Bang! Bang!
Em ngã trên sân: Bang! Bang!
Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
Ta sẽ không quên bao giờ
 
Ðôi ta theo nhau lớn lên mau
Ðôi ta luôn thân thiết bên nhau
Ta yêu nhau như lũ bé con
Nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn: Bang ! Bang !
 
Anh thích lăng quăng: Bang ! Bang !
Em cũng theo anh: Bang ! Bang !
Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
Ta sẽ không quên bao giờ
 
Bao năm qua ta đã hai mươi
Câu yêu đương đã đến cho đôi
Môi hôn thay câu nói thơ ngây
Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui
 
Anh xa em, em mất anh yêu
Không ai coi xem lỗi nơi ai
Anh ra đi, anh đã ra đi
Anh đi theo duyên mới xa xôi: Bang ! Bang !
 
Anh đã ra đi: Bang ! Bang !
Em sẽ bơ vơ: Bang ! Bang !
Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
Ta sẽ không quên bao giờ
 
Nay khi ta ra chốn công viên,
Trông bao nhiêu em bé hân hoan
Chơi công an đi bắt quân gian
Chơi đi theo đi trốn lăng xăng: Bang ! Bang !
 
Ta nhớ năm xưa: Bang ! Bang !
Trong trái tim ta: Bang ! Bang !
Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
Ta sẽ không quên bao giờ
Ta sẽ không quên bao giờ


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Nguyễn Hưng- Kỳ Duyên