The smallest bookstore still contains more ideas of worth than have been presented in the entire history of television.

Andrew Ross

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Khi Đã Xa Anh
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đi rồi còn đây thương và nhớ
Cơn mê này về đâu, ôi hình bóng!
Ðêm đêm nào vòng tay ôm thật ấm
Ðôi môi nồng tìm nhau không cần biết
Khi chia lìa tình ấy lắm bâng khuâng!
 
Anh đi rồi mùi riêng gây niềm nhớ
Ðưa em vào từng cơn mơ thầm kín
Trong tim này còn đây một hình bóng
Yêu anh nhiều tình ơi ôm mặt khóc
Ôi, hương nồng tình ái giết em thôi!
 
Rưng rưng sầu đầy vơi rụng trên tay
Trong cơn buồn vì ai mộng mơ say
Giữa canh khuya thao thức lệ chua cay
Nhớ thương anh ước hẹn một ngày mai!
 
Xa anh rồi tìm đâu tâm tình ấy
Ðưa em về mùa xuân trong màu mắt
Trên con đường tình yêu chung nhịp bước
Ðôi tim hồng vì nhau em chợt biết
Dư hương nồng tình ái giết em thôi