A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Kẻ Ở Miền Xa
Sáng tác: Trúc Phương
Ca sĩ: Lâm Gia Minh
Lời nhạc Lâm Gia Minh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi ở miền xa,
Trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ,
Nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà,
 
Đời không dám tới
Đành viết cho tôi,
Nhạc tình sao lắm lời
 
Đơn vị thường khi... Nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng...Tiếng hát môi em
Tiếng hát ngọt mềm...Người nâng lính khổ
Viết bởi câu ca...Vì tiền hay thiết tha
 
Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời
 
Đêm nằm miền xa,
Trời cao đất hạ,
Chợt lên ý lạ,
Nên viết văn chương,
Góp tiếng hậu phương
Ngoài kia súng nổ
Đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em