The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Kẻ Đau Tình
Sáng tác: Quốc Dũng
Lời nhạc Vân Quang Long: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa
Van đôi vai em đừng cho lặn lỡ
Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở
Để đôi tay gầy ta khỏi bâng khuâng.
 
Để mãi đời ta là kẻ thua tình
Để đôi mắt ta một trời bao dung
Để tâm hồn mười năm tình hận
Hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm.
 
Riêng ta vẫn còn như còn tất cả
Chỉ thiếu một người người ấy em ơi
Riêng ta vẫn còn còn thương còn nhớ
Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi