Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Just You, Just Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Just you, just me
Let's find a cozy spot
To cuddle and coo
Just us, just we
I've missed an awful lot
My trouble is you
Oh, gee!
What are your charms for?
What are my arms for?
Use your imagination!
Just you, just me
I'll tie a lover's knot
'Round wonderful you!