Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Jump and Run
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Time, time, time to change
But then you gotta sacrifice
Don't you know it's not a game
Killing your own brother
I hear footsteps on the stairs (jump and run boy)
And they're fading in the dark (don't jump and run boy)
I hear footsteps on the stairs (jump and run boy)
But they don't leave no mark
Jump and run
When you leave it all behind
When you recognize the truth
And you don't want to stand aside
Yeah, when you burn your bridges down
There ain't no tomorrow
But you're looking down, down into a deep hole
Gimme light, gimme light, gimme light
Time, time, time may change
When the seed of the lie's been planted
I can hear the goose-step coming
Follow the leader blindfolded
I hear footsteps on the stairs (jump and run boy)
And they're fading in the dark (don't jump and run boy)
I hear footsteps on the stairs (jump and run boy)
But they don't leave no mark
Jump and run
When you leave it all behind
When you recognize the truth
And you don't want to stand aside
Yeah, when you burn your bridges down
There ain't no tomorrow
But you're looking down, down into a deep hole
Into a deep hole