Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Innocente [Dj Tiesto Mix]
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Delerium
Lời nhạc Delerium: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You can't see my eyes
You can't see my eyes
They don't see yours
Hear me when I say
They don't mind at all
 
It's the rain that I hear coming
Not a stranger or a ghost
Its the quiet of the storm approaching
That I fear the most
Its the pain that I hear coming
The slightest crystal tear
Drops to the ground in silence
When my love is near
Darling, when did you fall?
When was it over?
Darling, when...
When did you fall?
When was it over?
 
It's marching through my door now
The stoney cold of lonesome
A bell tolls for my heart
And now my lonesome song begins
It's marching through my door now
The stoney cold of lonesome
A bell tolls for my heart
And now my lonesome song begins
Darling, when did you call?
I couldn't hear you.
Darling, when...
When did you cry?
I couldn't hear you.
 
I suppose it is the price of falling in love
I suppose it is the price of falling in love
 
Its the rain that I hear coming
Not a stranger or a ghost
But the quiet of the storm approaching
That I fear the most
Its the pain that I hear coming
The slightest crystal tear
Drops to the ground in silence
When my love is near
It's marching through my door now
The stoney cold of lonesome
A bell tolls for my heart
And now my lonesome song will end
Darling, when did we fall?
When was it over?
Darling, when..
When did we fall?
When was it over?
 
I suppose it is the price of falling in love
I fear it is the price of falling in love (x4)