Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
In The Evening
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I want you; be around
When that evening sun goes down
I want you; be around
Keep my both feet on the ground
When that evening sun goes down
 
I want you, understand
Little girl, take me by my hand
I want you, understand
I wanna be your loving man
When that evening sun goes down
 
If it's nice, we'll go for a walk
A stroll in the clear moonlight
Singing a song; won't take long
Everything gonna be all right
 
And I wanna hold you oh-so near
Keep you, darling, from all fear
I wanna hold you oh-so near
Nibble on your little ear
When that evening sun goes down
 
If it's nice, go for a walk
Stroll in the clear moonlight
Sing you a song; won't take long
Everything gonna be all right
 
And I wanna hold you oh-so near
Keep you, darling, from all fear
I wanna hold you oh-so near
Nibble on your little ear
When that evening sun goes down
When that evening sun goes down
When that evening sun goes down