Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
In My House
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
From the Album:
* Winter harvest
 
A-a-a-a-a-a
In my house
There is anything you need
In my house yeah baby
You don't have to wipe your feet
In my house
You will see that good times come
In my house baby
You will see here I belong
And someday you'll gonna be happy
And someday you wiil feel fine
And someday you'll gonna be happy
And someday you will be mine
In my place darling
There is nobody who cares
By the way you walk
By the way you hang your hair
In my place darling
You will really see the sun
PLease come over to my house
Don't waste time, you'd better run
And someday you'll gonna be happy
And someday you wiil feel fine
And someday you'll gonna be happy
And someday you will be mine