Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
In Case You Don't Live Forever
Sáng tác: Jennifer Decilveo
Ca sĩ: Ben Platt
Lời nhạc Ben Platt: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ou put all your faith in my dreams
You gave me the world that I wanted
What did I do to deserve you?
I follow your steps with my feet
I walk on the road that you started
I need you to know that I heard you, every word
I've waited way too long to say
Everything you mean to me
In case you don't live forever, let me tell you now
I love you more than you'll ever wrap your head around
In case you don't live forever, let me tell you the truth
I'm everything that I am because of you
I, I've carried this song in my mind
Listen, it's echoing in me
But I haven't helped you to hear it
We, we've only got so much time
I'm pretty sure it would kill me
If you didn't know the pieces of me are pieces of you
I've waited way too long to say
Everything you mean to me
In case you don't live forever, let me tell you now
I love you more than you'll ever wrap your head around
In case you don't live forever, let me tell you the truth
I'm everything that I am because of you
I have a hero whenever I need one
I just look up to you and I see one
I'm a man 'cause you taught me to be one
In case you don't live forever, let me tell you now
I love you more than you'll ever wrap your head around
In case you don't live forever, let me tell you the truth
I'm everything that I am
Whoa... whoa...
In case you don't live forever, let me tell you the truth
As long as I'm here as I am, so are you