Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Impatient
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: will.i.am
Lời nhạc will.i.am: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
[30 seconds of instrumental to open]
 
- [will.i.am]
I can't wait...
I can't wait...
(I can't wait...)
...
 
{I can't wait...}
{I can't wait...}
I, can't, wait
I can't, wait
I, can't, wait
I can't, wait
I, can't, wait
I can't, wait
I, can't, wait...
 
I-I-I-I
 
I can't wait
I can't wait Wait
I CAN'T WAIT
I can't wait Wait, wait
WAIT, WAIT, WAIT, WAIT... [echoes]
 
[I can't wait...]
[I can't wait...]
I-I-I-I-I-I
I, can't, wait
 
 
I can't, wait
I, can't, wait
I can't, wait
I, can't, wait
I can't, wait
I, can't, wait...
 
Wait [echoes]...
 
I can't hardly wait for your love [4][vocals modified]
Wait [still echoing from before for a bit]
 
WAIT, WAIT, WAIT, WAIT... [fades and echoes]
 
I can't wait...
I can't wait...
I, can't, wait
I can't, wait
I, CAN'T, WAIT
WAIT, WAIT, WAIT, WAIT... [repeats, distorts and fades]
 
I can't wait
I can't wait
I can't, I can't, I can't, I can't wait
I CAN'T WAIT, WAIT [echoes to end]...
 
I can't hardly wait for your love [4] [vocals modifie]