Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Imagine
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
 
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace
 
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
 
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
 
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one