Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Was Doing All Right
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I was doing all right
Nothing but rainbows in my sky
I was doing all right
Till you came by.
 
Had no cause to complain
Life was as sweet as apple pie
Never noticed the rain
Till you came by.
 
But now whenever you`re away
Can`t sleep nights and suffer all the day
I just sit and wonder
If love isn`t one big blunder.
 
But when you hold me tight
Tingling all through, I feel somehow
I was doing all right
But I`m doing better than ever now.
 
But now whenever you`re away
Can`t sleep nights and suffer all the day
I just sit and wonder
If love isn`t one big blunder.
 
But when you hold me tight
Tinglin` all through, I feel somehow
I was doing all right
But I`m doing better
Better than ever now.