Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I'm Sitting on the Top of the World
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Aretha Franklin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm sitting on top of the world
Just rolling along, Just rolling along
I'm quitting the blues of the world
Just singing a song, just singing a song
"Glory Hallelujah," I just phoned the Parson
"Hey, Par get ready to call"
Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall
I'm sitting on top of the world
Just rolling along, Just rolling along
I'm sitting on top of the world
Just rolling along, just rolling along
I'm quitting the blues of the world
Just singing a song, just singing a song
"Glory Hallelujah," I just phoned the Parson
"Hey, Par get ready to call"
Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall
I'm sitting on top of the world