Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I'm Going to Send My Pigeons to the Sky
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
* Golden Earring
 
What’s going on, what are we livin’ for
When blood sticks to all peaople’s door
What’s going on, what are we livin’ for
Drop down the curtain, who kills the war
I’m gonna send my pigeons to the sky
where they can fly, high he high
I’m gonna send my pigeons to the sky
where they can fly as a sigh
What’s going on, what are we livin’ for
Dream on prophets,
these are dreams you ignore
What’s going on, what are we livin’ for
Awake from your blindness
See the score