Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Love You (That's All That Matters)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I love you, I love you
I love you too
Baby will you call me
The moment you get there
 
I love you, I love you
And i love you too
Baby will you call me
The moment you get there
 
My tears, my dearest of all, darling
I know, i know, i know
I know we've got to part
Baby, baby, baby, it really doesn't hurt me that bad
Because you're taking me with you and
I'm keeping you right here in my arms
 
It's all because i love you
Call me, call me the hour
Call me the minute, the second you get there