Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I Love You
Sáng tác:
Ca sĩ: Blu Cantrell
Lời nhạc Blu Cantrell: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
We live in a world where reality
Depresses all emotions that live inside of me
Life can be so cruel but you make it easier
You picked me up when I was down
And now my feet's on solid ground
 
You can never tell someone too much
that you love them
You can never know when you go
That's why you tell them baby
You tell him that you love him
 
Baby how much can I tell you
That I love love love you
Baby how much can I tell you
That I love love love you
 
After all that we'd been through
I never thought I found someone who'd
Make me feel so good
I thank God for blessing me
For the opportunity
To be around someone like you
If everyone was like you
The world would be a better place yea
 
You can never tell someone too much
that you love them
You can never know when you go
That's why you tell them baby
You tell him that you love him
 
Baby how much can I tell you
That I love love love you
Baby how much can I tell you
That I love love love you
 
Baby we need to be strong
We'll keep love alive,
that's why I sing this song
For you
I'm gonna tell the world
I love you
 
Baby how much can I tell you
That I love love love you
Baby how much can I tell you
That I love love love you
 
Baby how much can I tell you
That I love love love you
Baby how much can I tell you
That I love love love you