Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I'll Show You
Sáng tác: Justin Bieber
Ca sĩ: Justin Bieber
Lời nhạc Justin Bieber: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
y life is a movie and everyone's watching
So let's get to the good part and past all the nonsense
 
Sometimes it's hard to do the right thing
When the pressure's coming down like lightning
It's like they want me to be perfect
When they don't even know that I'm hurting
 
This life's not easy, I'm not made out of steel
Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real
Act like you know me, but you never will
There's one thing that I know for sure
 
I'll show you
I'll show you
I'll show you
I'll show you
 
I got to learn things, learn them the hard way
Gotta see what it feels like, no matter what they say
 
Sometimes it's hard to do the right thing
When the pressure's coming down like lightning
It's like they want me to be perfect
When they don't even know that I'm hurting
 
This life's not easy, I'm not made out of steel
Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real
Act like you know me, but you never will
There's one thing that I know for sure
 
I'll show you
I'll show you
I'll show you
I'll show you
 
This life's not easy, I'm not made out of steel
Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real
Act like you know me, but you never will
There's one thing that I know for sure
 
I'll show you
 
I'll show you


Trình bày: Justin Bieber

by Lizzie Do