Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I'll Never Be the Same
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'll never be the same
Stars have lost their meaning for me
I'll never be the same
Nothing's what it once use to be
And when the songbirds that sing
Tell me it's spring
I can't believe their song
Once love was king but kings can be wrong
I'll never be the same
There is such an ache in my heart
Never be the same since we're apart
Though there's a lot that a smile may hide
I know down deep inside
I'll never be the same never be the same again
I'll never be the same
Stars have lost their meaning for me
I'll never be the same
Nothing's what it once use to be
And when the songbirds that sing
Tell me it's spring
I can't believe their song
Once love was king but kings can be wrong
I'll never be the same
There is such an ache in my heart
Never be the same since we're apart
Though there's a lot that a smile may hide
I know down deep inside