Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I Have A Dream
Ca sĩ: Westlife
Lời nhạc Westlife: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
have a dream
A song to sing
To help me cope
With anything
If you see the wonder
Of a fairy tale
You can take the future
Even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream
I have a dream, oh yeah
I have a dream (I have a dream)
A fantasy (fantasy)
To help me through (help me through)
Reality (reality)
And my destination (destination)
Makes it worth the while (worth the while)
Pushing through the darkness (through the darkness)
Still another mile (another mile)
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream
I have a dream (oh yeah)
A song to sing (song to sing)
To help me cope
With anything
If you see the wonder (if you see the wonder)
Of a fairy tale (of a fairy tale)
You can take the future
Even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know this time is right for me (right for me)
I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream (have a dream)
I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream
Nhạc sĩ: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus
Lời bài hát I Have a Dream © Universal Music Publishing Group