Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Found My Yellow Basket
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
A-Tisket A-Tasket
A green and yellow basket
I bought a basket for my mommie
On the way I dropped it
I dropped it, I dropped it
Yes on the way I dropped it
A little girlie picked it up
And took it to the market
She was truckin' on down the
Avenue without a single thing to do
She was peck, peck, peckin' all around
When she spied it on the ground
A-Tisket A-Tasket
She took my yellow basket
And if she doesn't bring it back
I think that I shall die
(Was it red?)
No, no, no, no
(Was it brown?)
No, no, no, no
(Was it blue)
No, no, no, no
Just a little yellow basket