Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Don't Care
Sáng tác: Châu Đăng Khoa
Lời nhạc Phương Trinh Jolie: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
don't care,really dont care
I don't care,really dont care
All that bitches,cứ hay thích nói xấu sau lưng
All that bitches,cứ hay thích chỉ chỏ lung tung
All that bitches,cứ hay thích phê phán tưng bừng,cứ như là chuyện của mình,đâu ai cần nghe
Có lúc bối rối,tôi chẳng thể tin ai
Có lúc chới với như không có ngày mai
Chẳng muốn thức giấc,chẳng muốn thương thân ai
Giờ nhận ra rằng tôi nếu muốn tồn tại
I don't care,really dont care
Sẽ không bận tâm đâu mà,xem như là chuyện đã qua
I don't care,really dont care
Cứ giữ nó riêng cho mình đâu ai cần nghe..:)