Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Could've Danced All Night
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Julie Andrews
Lời nhạc Julie Andrews: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bed, Bed I couldn't go to bed
My head's to light to try to set it down
Sleep, Sleep I couldn't sleep tonight
Not for all the jewels in the crown
 
I could have danced all night
I could have danced all night
And still have begged for more
I could have spread my wings
And done a thousand things
I've never done before
 
I'll never know
What made it so exciting
Why all at once,
My heart took flight
 
I only know when he
Began to dance with me
I could have danced danced danced!
All night.
 
It's after three now
 
Don't you agree now
She ought to be in bed
 
I could have danced all night
I could have danced all night
And still have begged for more
I could have spread my wings
And done a thousand things
I've never done before.
I'll never know
What made it so exciting.
Why all at once my heart took flight.
I only know when he
Began to dance with me.
I could have danced, danced danced all night!
 
I understand, dear.
It's all been grand, dear.
But now it's time to sleep.
 
I could have danced all night,
I could have danced all night.
And still have begged for more.
I could have spread my wings,
And done a thousand things
I've never done before.
I'll never know
What made it so exciting.
Why all at once my heart took flight.
I only know when he
Began to dance with me
I could have danced, danced, danced
All night!