Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Could Have Danced All Night
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I could have danced all night, I could have danced all night
And still have begged for more
I could have spread my wings and done a thousand things
I've never done before
 
I'll never know what made it so exciting
Why all at once my heart took flight
I only know when he began to dance with me
I could have danced, danced, danced all night
 
I could have danced all night, I could have danced all night
And still have begged for more, more, more
I could have spread my wings and done a thousand things
I've never done before
 
I'll never know what made it so, so exciting
Why all at once my heart took flight
I only know when he began to dance with me
I could have danced, danced, danced all night