Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Ain't Got Nothing but the Blues
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ain't got the change of a nickel
Ain't got no bounce in my shoes
Ain't go no fancy to tickle
I ain't got nothing but the blues
Ain't got no coffee that's perking
Ain't got no winnings to lose
Ain't got a dream that is working
I ain't got nothing but the blues
When trumpets flare up
I keep my hair up
I just can't make it come down
Believe me peppie,
I can't get happy
Since my ever loving baby left town
Ain't got no rest in my slumbers
Ain't got no feelings to bruise
Ain't got no telephone numbers
I ain't got nothing but the blues