Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I Ain't Got No Business Doin' Business Today
Sáng tác:
Ca sĩ: George Jones
Lời nhạc George Jones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well, I ain't got no business doin' business today
'Cause my little woman wants to stay home and play
And right here in her arms is where I will stay
No, I ain't got no business doin' business today.
 
Well, I'm a-gonna call my boss and tell him I'm ill
I'm gonna tell him I'm home a-with the fever and chill
I don't usually lie but for your lovin' I will
I need your.
 
No, we won't be disturbed because the phones off the hook
And when it comes to lovin' baby, you wrote the book
And I just saw that I want your look
That's all it took. (all it took.)
 
Well, I ain't got no business doin' business today
Well, my little woman likes to stay home and play
And right here in her arms is where I will stay
No, I ain't got no business doin' business today.
 
(No, he ain't got no business doin' business today.)
 
Well, the phones at the plant, the punchin' the clock
If you could see 'em now, oh, what a job
But they'd the same if they had what I got
Please don't stop. (don't stop)
 
Well, I ain't got no business doin' business today
Well, my little woman likes to stay home and play
And right here in her arms is a where I will stay
No, I ain't got no business doin' business today.
 
(Who woo woo.)
 
Well, I ain't got no business doin' business today
My little woman likes to stay home and play
And right here in her arms is here I'm gonna stay
No, I ain't got no business doin' business today.
 
(Business, business)
Oh honey, I ain't goin' to town at all
I'm gonna stay right here at home
In your lovin' arms