Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Huynh Và Đệ
Sáng tác: Đăng Khoa
Ca sĩ: Lý Hải
Lời nhạc Lý Hải: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tiền là tất cả với em như vậy sao nên đời anh ném xem như trò vui hỡi em
Tình người chẳng là chi với những ai tham danh lời
Mê giàu sang chẳng màng chuyện thế gian
Mình cùng một dòng máu sao chẳng thương nhau sao đành đem lợi danh đánh đổi tình nghĩa nhân
Cũng chỉ vì lòng tham nên muốn anh xa cuộc đời
Chỉ vì tiền em thay đổi thế sao em của anh
Đồng tiền là chi hỏi thế nhân sao ta tranh dành
Chà đạp lên nhau chỉ để tranh hai chữ lợi danh
Nghèo tiền như anh giàu nghĩa nhân không tranh với đời
Có chăng đã vui khi được giàu sang
Tiền chỉ là giấy thế sao em xem anh không bằng
Tiền là phù du lúc nhắm mắt mang theo được chăng
Đời nhiều cay đắng nhiều dối gian cũng bởi chữ tiền
Để thế gian mang nhiều ngan trái
Lòng người thật khó đoán em đổi thay anh khó ngờ
Mong sao trần gian không còn ai giống như tôi