A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Huyền Thoại Một Người Con Gái
Sáng tác: Lê Hựu Hà
Lời nhạc Elvis Phương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
Loài ngọc đá mang tên em
Đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang môi em
Đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
Loài rêu biếc mang mắt em
Đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước
Loài sen trắng mang tay em
Về trên vóc ngà rừng sâu không tên
 
Ðêm lắng sầu sương xuống đọng
Hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
Ðôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
Hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?
 
Loài tuyết trắng trong tim em
Từ lâu vẫn còn ngủ yên triều mến
Loài mây trắng mang tóc em
Về trên chín tầng gọi nhau gió lên
Loài ngư nữ mang thân em
Ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
Loài chim trắng mang chân em
Về nơi suối cạn biển khô không tên
 
Ðêm lắng sầu sương xuống đọng
Hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
Ðôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
Hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?