Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hương
Sáng tác: Nhật Ngân
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hương...Anh gọi tên em
trong ngút ngàn nỗi nhớ...
Gọi tên em...Gọi mãi khôn nguôi
Anh gọi tên em, mịt mù trong gío lộng
Gọi thầm...Nỗi nhớ...Chơi vơi..
 
TỪ EM ĐI..Đã lỡ xa nhau
TỪ EM ĐI..Lạnh gía thương đau
TỪ EM ĐI..Vời vợ bao nỗi sầu
TỪ EM ĐI..Tiếng hát đơn côi
 
TỪ EM ĐI..Ngỡ đã quên nhau
TỪ EM ĐI..Ngày tháng qua mau
TỪ EM ĐI..Một mình anh nhớ hòai
TỪ EM ĐI..Gío cuốn lên khơi
 
Hương...Anh gọi tên em,
Trong khắp trời thương nhớ...
Trời CALI..Buồn lăm em ơiii..
Anh gọi tên em, một mình trong
gía lạnh...
Một mình...Đếm bước...Lang thang...
 
TỪ EM ĐI..Đã lỡ xa nhau
TỪ EM ĐI..Lạnh gía thương đau
TỪ EM ĐI..Vơì vợi bao nỗi sầu
TỪ EM ĐI..Tiếng hát đơn côi