I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hư Ảo Trăng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đôi lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm
 
Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng áo trong tay
Thơ trong ta áo em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay
 
Hư ảo nào như hư ảo ai
Sương mờ giăng lối lá bay bay
Em như huyền hoặc đời như mộng
Ta lac đường vào chốn liêu trai
 
Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khô đọng những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây chiều gió
Còn lúc bây giờ ta nhớ em