Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
How (alternate vocal)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: John Lennon
Lời nhạc John Lennon: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
How can I go forward when I don't know which way I'm facing?
How can I go forward when I don't know which way to turn?
How can I go forward into something I'm not sure of?
Oh no, oh no
 
How can I have feeling when I don't know if it's a feeling?
How can I feel something if I just don't know how to feel?
How can I have feelings when my feelings have always been denied?
Oh no, oh no
 
You know life can be long
And you got to be so strong
And the world is so tough
Sometimes I feel I've had enough
 
How can I give love when I don't know what it is I'm giving?
How can I give love when I just don't know how to give?
How can I give love when love is something I ain't never had?
Oh no, oh no
 
You know life can be long
You've got to be so strong
And the world she is tough
Sometimes I feel I've had enough
 
How can we go forward when we don't know which way we're facing?
How can we go forward when we don't know which way to turn?
How can we go forward into something we're not sure of?
Oh no, oh no