Khi phải chống chọi với những thử thách của cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng. Bởi đó là cơ hội tốt để những khả năng tiềm ẩn trong bạn có dịp được phát huy.

S. Young

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
How About Me?
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
And soon somebody else will make a fuss about you
But how about me?
 
It's over
All over
And soon somebody else will tell his friends about you
But how about me?
 
You'll find somebody new
But what am I to do?
I'll still remember you
When you have forgotten
 
And maybe
A baby
Will climb upon your knee and put its arms about you
But how about me?