Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hope
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
* Seven tears
 
Loosing
Got a feeling we're holding
The wrong end of the line
We're dealing day's but we ain't dealing time
Go on fake it cause you're not gonna make it tonight
Better sit back and kick your boots away
Hope for tomorrow, hope for a new day, yeah
Bleeding
Nothing quite went right after Eden
Your neighbour doesn't know
But he's a Heathen
He broke his mind on what he's been reading
He'd better sit back and kick his head away
Hope for tomorrow, hope for yesterday, yeah
And you're all alone trying to make it better
'Cos you're all alone trying to fit the pieces
And you're all alone killing leaches
And you're all alone trying to make it better
In your heart
Loosing
Feeling we're holding
The wrong end of the line
Dealing day's but we ain't dealing time
Go on fake it cause you're not gonna make it tonight
Better sit back and kick your boots away
Hope for tomorrow, hope for a new day, yeah